En güçlü yüzde 1 en yoksul yüzde 66’dan daha fazla kirletiyor

İklim eşitsizliği bahisli araştırmayı Oxfam yaptı. Araştırmanın sonuçlarına nazaran en güçlü yüzde 1’lik kesitin karbon ayak izi, en yoksul yüzde 66’dan daha büyük. Yani en güçlü seçkin kesim dünyayı orantısız biçimde kirletiyor. Biz sonuçlarına katlanıyoruz. En güçlü yüzde 1 başına estiği üzere takılırken, geriye kalanlar da iklim krizine karşı devamlı uyarılıyor: Aman plastik torba kullanmayalım, aman elektrikli otomobil alın etrafa faydalı, aman suyu yönetimli harcayın…

Araştırmadan ilgi alımlı bir rakamsal karşılaştırma vermek gerekirse, 12 dolar milyarderinin karbon ayak izi, 2.1 milyon hanenin karbon ayak iziyle birebir. 2.1 milyon konut, yani neredeyse 10 milyon insan ömür biçimini değiştirecek, karbon salınımını hesaplayacak, arabayla işe gitmeyecek, elektrikli taşıtlar kullanacak, toplu taşmaya geçecek, plastik kullanımını azaltacak, suyu yönetimli harcayacak, geri dönüşümlü çöpler bu tarafa, öbürleri bu tarafa, organikler şuraya diye her gün çöp ayıracak, icabında ceza yiyecek fakat 12 milyarder özel uçaklarıyla alışverişe gidecek, dev üzere yatlarının içinde üç dört kişi denizlerde dolaşacak, dev şirket ağlarıyla iklim krizini tetiklemeye devam edecek.

Oxfam ve Stockholm Etraf Enstitüsü tarafından hazırlanan rapordaki bilgiye nazaran fazladan her milyon ton karbon salınımı iklim krizi nedeniyle yaşanacak 226 vefata denk. En güçlü yüzde 1’lik kesim 5.9 milyar ton karbon salmış 2019’da. 1.3 milyon kişi demek bu hesaba nazaran. Her yıl, bu kümenin iklime tesirleri yüzünden gelecekte 1.3 milyon insan ölecek.

İklim krizi, dünyanın pek çok yerinde tarımı etkiliyor. Tarım etkilenince işsizlik ve açlık başlıyor. Açlık olunca göçler tetikleniyor. Göçler arttıkça hayat düzeyi aşağılara iniyor. Kalan da gitmeye çalışan da farklı perişan oluyor. Milyarderin 1 yılda ürettiği karbonu yüzde 99’dan bir kişi fakat 1500 yılda üretebiliyor. Yani yoksul fukara, orta direk değil, zenginler, milyarderler, lüks bir hayat yaşayan seçkin dar bir kesim dünyayı kirletiyor ve sonunu hazırlıyor. Bu durum anlaşılmadan, bu duruma bir son vermeden dünyayı, yoksul fukarayı daha az plastik kullanmaya ikna ederek ya da “içinde palmiye yağı olan eserleri almayın, yağmur ormanlarını kesiyorlar” falan diyerek ulaşılacak bir yer yok.

Dünyanın iklim sorunu yok, milyarder sorunu var. Bu milyarderleri yaratan sistemi ortadan kaldırmadan, her yerde olduğu üzere iklim probleminde de adaleti sağlamadan sorun çözülecek üzere değil.

scroll to top