Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nden itiraza ret

Kararda, Yargıtay 3. Ceza Dairesince verilen kararın “itiraz yolu açık bir karar olmadığı” belirtildi.

scroll to top